Contact

OGOS (OpdrachtGeversOverleg Staalconservering) is een samenwerkingsverband van acht grote opdrachtgevers, die gezamenlijke belangen hebben bij de verdergaande professionalisering van staalconservering. Contact Voor meer informatie over OGOS kunt u contact opnemen via secretariaat@ogosonline.com
Read More

Publicatie

TRL-OGOS Vanuit OGOS zijn er een aantal Technische Richtlijnen opgesteld. Deze richtlijnen kunnen intern gebruikt worden, maar kunnen ook als bijlage bij een bestek of contract worden gevoegd. OGOS-300-TRL Richtlijn voor het nemen van verfmonsters ter bepaling van het gehalte aan chroom-6 Om de aanwezigheid en hoeveelheid chroom-6 in het verfsysteem te bepalen worden voorafgaande aan de lab- ...
Read More

OGOS

De deelnemers beheren objecten zoals bruggen, sluizen, waterkeringen, schepen, railinfrastructuur, gasleidingen en installaties. Jaarlijks geven zij circa 100 miljoen euro uit aan de instandhouding van deze objecten. Er worden steeds hogere eisen gesteld aan de beschikbaarheid van constructies en installaties. De eindgebruiker wil zo min mogelijk last van het onderhoud hebben; geen files, geen ...
Read More

Thema’s

Op dit moment zijn binnen OGOS de volgende thema's actueel: Chroom-6: Sneltest OGOS-300-TRL Richtlijn voor het nemen van verfmonsters ter bepaling van het gehalte aan chroom-6. OGOS-400-TRL Tool voorbehandeling staal. Deze is nog in de testfase. Zitting in de NEN-Comissie tbv een norm. Duurzaamheid: Alternatief voor stralen als voorbehandelingsmethode. Alternatieve laboratorium testen ...
Read More

Inloggen leden

Inloggen deelnemers: klik hier Inloggen kernpartners: klik hier      
Read More