Technische richtlijnen

In opdracht van OGOS zijn er een aantal Technische Richtlijnen opgesteld. Deze richtlijnen kunnen intern gebruikt worden, maar kunnen ook als bijlage bij een bestek of contract worden gevoegd.

Richtlijn Conditiebepaling Conservering Stalen Objecten

De richtlijn OGOS-210-TRL-conditiebepaling conservering stalen objecten,  bevat een volledig overzicht van beschikbare genormeerde meetmethoden aangevuld met een procesbeschrijving om te kunnen bepalen welke van deze methoden dient te worden toegepast. In de richtlijn is tevens een standaard rapportageformaat voor het vastleggen van de conditiebepaling plus een overzicht van eisen die aan de uitvoerende inspecteurs worden gesteld opgenomen. Opdrachtgevers moeten voor het verstrekken van een opdracht wel zelf de interventieniveaus en detailleringsdiepte opnemen, omdat deze voor elk object of opdrachtgever anders kunnen zijn.

Thermisch Gespoten Deklagen

OGOS heeft een technische richtlijn voor eisen aan thermisch gespoten deklagen ontwikkeld. De eerste versie van deze richtlijn met bijbehorende handreiking, was in oktober 2010 gereed. In januari 2016 zijn de norm, OGOS-500-TRL Eisen Thermisch gespoten Deklagen en de handreiking hierop herzien. Opdrachtgevers kunnen deze richtlijn als bijlage bij het contract of bestek gebruiken. De handreiking kan als informatie dienen voor de opdrachtgever of opdrachtnemer.

Beoordelingsmethoden voor bovengrondse objecten

Het betreft een document, OGOS-200-TRL-Beoordelingsmethoden-conservering-op-bovengrondse-objecten, dat een overzicht geeft van de beoordelingsmethoden die toegepast kunnen worden voor het vaststellen van de kwaliteit van de conservering op bovengrondse objecten. Met deze methoden moet de toestand van de conservering op een object kunnen worden vastgelegd en gevolgd. Het doel van deze methoden is het vaststellen van de kwaliteit van de conservering ten behoeve van het te plegen onderhoud aan die conservering.

OGOS Folder, OGOS Samen sterk in conserveren