OGOS (OpdrachtGeversOverleg Staalconservering) is een samenwerkingsverband van acht grote opdrachtgevers, die gezamenlijke belangen hebben bij de verdergaande professionalisering van staalconservering.

De deelnemers beheren objecten zoals bruggen, sluizen, waterkeringen, schepen, railinfrastructuur, gasleidingen en installaties. Jaarlijks geven zij circa 100 miljoen euro uit aan de instandhouding van deze objecten.
Er worden steeds hogere eisen gesteld aan de beschikbaarheid van constructies en installaties. De eindgebruiker wil zo min mogelijk last van het onderhoud hebben; geen files, geen stremmingen van het verkeer op het water en het spoor en geen productieverlies door onderhoudswerkzaamheden. Door verbeteringen en innovaties te benutten streven de OGOS-deelnemers de beschikbaarheid te verhogen.
OGOS zet zich in voor die verbeteringen en innovaties, deelt kennis en ontwikkelingen met elkaar, streeft naar transparantie, en zoekt de samenwerking en dialoog met andere ketenpartijen; staalbouwers, verfleveranciers en applicateurs.

Daarnaast ontwikkelt OGOS strategieën voor beheer en onderhoud, zoals levensduur verlengend onderhoud en ‘life-cycle costmanagement’, innovatieve en prestatiegerichte contractvormen, houden zij de veranderende wet- en regelgeving nauwlettend in de gaten en stellen zij gezamenlijke richtlijnen op.