Op dit moment zijn binnen OGOS de volgende thema’s actueel:

Chroom-6:
Sneltest
OGOS-300-TRL Richtlijn voor het nemen van verfmonsters ter bepaling van het gehalte aan chroom-6.
OGOS-400-TRL Tool voorbehandeling staal. Deze is nog in de testfase.
Zitting in de NEN-Comissie tbv een norm.

Duurzaamheid:
Alternatief voor stralen als voorbehandelingsmethode.
Alternatieve laboratorium testen voor het bepalen van de levensduurverwachting van verfsystemen, i.p.v de huidige snelverweringstesten.

Update van documenten:
Richtlijn Metalliseren OGOS-500-TRL.
OGOS-210-TRL Conditiebepaling.

Chroom-6

De wettelijke grenswaarden voor blootstelling aan chroom-6 zijn per 1 maart 2017 in Nederland verscherpt. Uit nieuwe inzichten is gebleken dat chroom-6 meer risico op kanker geeft dan eerder gedacht. Werkgevers en werknemers zullen zich hierdoor extra moeten inspannen om blootstelling aan chroom-6 te voorkomen.
Ook opdrachtgevers moesten hierin hun verantwoordelijkheid nemen, waarbij op verschillende onderdelen in het werkproces producten ontwikkeld moesten worden. Hiervoor zijn werkgroepen ingericht om richting te geven op de volgende gebieden:

  • Monstername van bestaande conserveringen;
  • Ontwikkelen van een sneltest;
  • Ontwikkelen van een tool om een juiste keuze qua voorbehandeling te nemen;
  • Zitting te nemen in de NEN-commissie voor het opstellen van een analyse norm voor chroom-6 in verfmonsters.

Monstername van bestaande conserveringen
Middels de richtlijn OGOS-300-TRL draagt OGOS bij aan de veiligheid bij het bewerken of verwijderen van (oude) verfsystemen. De veiligheidsrisico’s betreffen in deze de mogelijke blootstelling aan chroom-6 bij de voorbehandeling van deze conserveringswerkzaamheden. Om de aanwezigheid en hoeveelheid chroom-6 in het verfsysteem te bepalen worden voorafgaande aan de lab- analyse, verfmonsters genomen. Deze richtlijn is een leidraad voor het bepalen van geüniformeerde monsternamestrategie en –methodiek, waarbij de randvoorwaarden voor het verkrijgen van een representatief analysemonster wordt beschreven. Daarnaast worden kwaliteitseisen gesteld aan de te gebruiken hulpmiddelen en monsternamestrategie door aan te geven waar, hoeveel en op welke manier verfmonsters moeten worden genomen.
Dit document kan door Opdrachtgevers worden ingezet bij de uitvraag voor het bemonsteren van haar conserveringssystemen ter analyse op de aanwezigheid van chroom-6. Voor Opdrachtnemers kan deze richtlijn uitkomst bieden bij het opzetten van een monsternamestrategie en het op te stellen uitvoeringsplan.

Ontwikkelen van een sneltest
OGOS heeft een ontwikkelbedrijf voor testen een sneltest laten ontwikkelen, waardoor de leden snel op locatie kunnen nagaan of chroom-6 in het bestaande verfsysteem aanwezig is. Op dit moment wordt onderzocht of deze sneltest in het veld goed te gebruiken en betrouwbaar is.

Ontwikkelen van een tool keuze voorbehandeling
OGOS heeft een tool ontwikkeld waarbij voordat een project op de markt wordt gebracht onderzocht kan worden welke voorbehandeling de juiste keuze is in dat specifieke geval.
De tool wordt nu getest op bruikbaarheid.

NEN-commissie opstellen norm voor chroom-6 in verfmonsters
Er is nog geen norm voor laboratoriumanalyses van chroom-6 in verfmonsters. Sinds oktober is er hiervoor een normcommissie opgericht binnen NEN. OGOS is hiervan ook lid, het streven is om eind 2021 een norm te hebben opgesteld.

Duurzaamheid

Alternatief voor stralen als voorbehandeling.
Al jaren is het stralen als voorbehandelingsmethode gemeengoed gebleken. Deze methode geeft een ideale reinheid en ruwheidsprofiel voor de hechting van het verfsysteem. Het straalproces is vanuit ARBO technisch oogpunt een minder wenselijke werkmethode, waarbij grote hoeveelheden stof en lawaai worden geproduceerd. Tevens ontstaat er veel straalafval, zeker bij het eenmalig te gebruiken straalgrit. De wens voor een alternatieve voorbehandelingsmethode is dan ook groot. Echter een andere methode mag niet leiden tot vermindering van de levensduur van het conserveringssysteem.

Update documenten

OGOS-500-TRL Eisen Metalliseren
De huidige versie dateert uit 2016. De internationale norm ISO 2063 thermisch spuiten is in 2019 grondig aangepast, waarbij veel eisen zijn aangepast en nieuwe zijn opgenomen. De OGOS richtlijn wordt zodanig aangepast dat deze aansluit op de huidige ISO 2063.

OGOS-210-TRL Conditiebepaling
In 2013 is de huidige OGOS-210-TRL conditiebepaling opgesteld. De laatste inzichten op het gebied van inspecties en gerichte informatiewensen zullen worden verwerkt.