De deelnemers beheren objecten zoals bruggen, sluizen, waterkeringen, schepen, railinfrastructuur, gasleidingen en installaties. Jaarlijks geven zij circa 100 miljoen euro uit aan de instandhouding van deze objecten.

Er worden steeds hogere eisen gesteld aan de beschikbaarheid van constructies en installaties. De eindgebruiker wil zo min mogelijk last van het onderhoud hebben; geen files, geen stremmingen van het verkeer op het water en het spoor en geen productieverlies door onderhoudswerkzaamheden.

Door verbeteringen en innovaties te benutten streven de OGOS-deelnemers de beschikbaarheid te verhogen. OGOS zet zich in voor die verbeteringen en innovaties, deelt kennis en ontwikkelingen met elkaar, streeft naar transparantie, en zoekt de samenwerking en dialoog met andere ketenpartijen; staalbouwers, verfleveranciers en applicateurs.

Daarnaast ontwikkelt OGOS strategieën voor beheer en onderhoud, zoals levensduur verlengend onderhoud en ‘life-cycle costmanagement’, innovatieve en prestatiegerichte contractvormen, houden zij de veranderende wet- en regelgeving nauwlettend in de gaten en stellen zij gezamenlijke richtlijnen op.

Download hier onze brochure OGOS Samen sterk in conserveren.

Historie

In april 2006 is OGOS formeel van start gegaan na een aantal jaren verkennende gesprekken te hebben gevoerd.

Organisatie

OGOS is georganiseerd vanuit een kernteam en een ledengroep ondersteund door een secretariaat.
Het kernteam van het Opdrachtgevers Overleg Staalconservering bestaat uit een groep leden die meerdere malen per jaar bijeen komt waarbij relevante thema’s, verdiepende activiteiten rondom staalconserveren worden besproken en projecten worden opgestart. Het kernteam bestaat uit vertegenwoordigers van de volgende organisaties: Tata Steel, Rijkswaterstaat, Prorail en Vlaamse overheid. De ledengroep bestaat uit kennisdragers uit de volgende organisaties: Gasunie, Provincie Zuid Holland, Defensie, Shell, Havenbedrijf Rotterdam.

Regelmatig worden verdiepende activiteiten en nieuwe projecten opgestart in werkgroepen, waarvan de resultaten worden teruggekoppeld. Deze nieuwe projecten worden uitgevoerd vanuit werkgroepen die zijn samengesteld vanuit de kennis en expertises van onze leden. Op deze manier behouden we continuïteit in kennisdeling en creëren we een actief opdrachtgevers platform.

Het Secretariaat is in handen van:
Voorzitter: Mevr. Carolien Nieuwland
Secretaris: Mevr. Liesbeth Batelaan